FİRMA KAYIT
.
  Eğitim 
Okullar Tatil Edildi
Eğitim
Zonguldak Valisi Ali Kaban yo?un kar ya?y?y nedeniyle Zonguldak Merkez, Kozlu, Kilimli ilçeleri ve bu ilçelere ba?ly ba?ly belde ile köylerde okullaryn bugün (17.02.2015 Saly) tatil edildi?ini açyklady.Ere?li´de e?itim ve ö?retime devam edilecek..
17 Şubat 2015
Erdemir 15 Okulu Teknolojik E?itim Materyallerine Kavu?turdu
16 Şubat 2015
Ybrahim Yzmirlio?lu Kimdir
09 Şubat 2015
E?itim Dede Ybrahim Yzmirlio?lu Vefat Etti
09 Şubat 2015
Özel Okula Gitmek Artyk Daha Kolay
08 Ağustos 2014
Utku Kolejinden Ö?retmenlere Yönelik Nitelikli Seminer
06 Mart 2014
Beüden Teknoloji Geli?tirme Merkezi
26 Şubat 2014
1. sayfadaki haberler...
Okullar Tatil Edildi  
Zonguldak Valisi Ali Kaban yo?un kar ya?y?y nedeniyle Zonguldak Merkez, Kozlu, Kilimli ilçeleri ve bu ilçelere ba?ly ba?ly belde ile köylerde okullaryn bugün (17.02.2015 Saly) tatil edildi?ini açyklady.Ere?li´de e?itim ve ö?retime devam edilec..
17 Şubat 2015
Erdemir 15 Okulu Teknolojik E?itim Materyallerine Kavu?turdu  
Toplum yararyna olan konularda gönüllü olarak yer almayy prensip edinen Erdemir; ülke ekono¬misine de?er yaratyrken bulundu?u bölgenin toplumsal ya?amynyn zenginle?mesinde aktif rol oynuyor, i? süreçlerinin bir parçasy olarak de?erlendirdi?i toplumsa..
16 Şubat 2015
Ybrahim Yzmirlio?lu Kimdir  
Bölgede bir çok kuruma ve e?itime yapmy? oldu?u katkylardan dolayy E?itim Dede olarak da bilinen Hayyrsever Hacy Ybrahim Yzmirlio?lunun özgeçmi?i hakkynda bazy bilinenler..
09 Şubat 2015
E?itim Dede Ybrahim Yzmirlio?lu Vefat Etti  
Kdz. Ere?li ve bölgemizde e?itim camiasyna yapty?y yatyrymlarla bilinen Ere?li´nin tanynmy? esnaflaryndan da olan ´E?itim Dede´ vefat etti...
09 Şubat 2015
Özel Okula Gitmek Artyk Daha Kolay  
2014-2015 e?itim-ö?retim yylynda özel okula devam edecek 250 bin ö?renciye e?itim-ö?retim deste?i verilecek...
08 Ağustos 2014
Utku Kolejinden Ö?retmenlere Yönelik Nitelikli Seminer  
Kdz.Ere?li’de faaliyet gösteren Utku Koleji tarafyndan ö?retmenlere yönelik “Dersinin De?il Ö?rencinin Ö?retmeni Olabilmek “konulu seminer düzenlenece?i bildirildi...
06 Mart 2014
Beüden Teknoloji Geli?tirme Merkezi  
Bülent Ecevit Üniversitesi, KOSGEB ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasy (ZTSO) i? birli?i ile olu?turulan Teknoloji Geli?tirme Merkezi (TEKMER) hizmete açyldy?y bildirildi...
26 Şubat 2014
E?itim Parasyz Olmaly  
E?itim-Y? Sendikasy Zonguldak ?ube Ba?kany Metin Kahveci, iktidaryn e?itim politikasyny ele?tirdi, 26 ?ubat Çar?amba günü i? byrakacaklaryny duyurdu. ..
25 Şubat 2014
Utku Kolejinden Modern E?itim Kampüsü  
Kdz.Ere?linin 1986 yylynda kurulunan, aldy?y derecelerle önemli e?itim kurulu?lary arasynda yer alan Utku Koleji, yapymyna ba?lanan E?itim Kampüsü ile ilgili hazyrlanan video çaly?masy ile görücüye çykty..
20 Eylül 2013
Utku Kolejinin Zonguldak Yl 1.si olmasy bekleniyor.  
8 Haziran 2013 tarihinde yapylan 2013 SBS sonuçlary 12 Temmuz 2013 tarihinde açyklandy...
13 Temmuz 2013
Son Dakika! SBS sonuçlary açyklandy  
Sekizinci synyflar Seviye Belirleme Synavy (SBS) sonuçlary açyklandy...
12 Temmuz 2013
TED Kdz. Ere?li Kolejine Uluslararasy Ye?il Bayrak çevre ödülü  
TED Kdz. Ere?li Koleji, Türkiye genelinde 183 okulu ile birlikte Uluslararasy Ye?il Bayrak çevre ödülü alyrken, bu yyl Ere?li ve Zonguldak´ta bu ödülü almaya hak kazanan tek okul olma ba?arysyny gösterdi..
06 Haziran 2013
Utku Koleji MEM Synavynda büyük ba?ary  
Utku Koleji, Milli E?itim Müdürlü?ü Ba?ary Tespit Synavynda Tüm Synyflarda Yl 1. Oldu...
30 Mayıs 2013
Hastaneye kütüphane  
Zonguldak’yn Ere?li Ylçesi’nde, Bülent Ecevit Üniversitesi Ere?li E?itim Fakültesi ö?rencileri, Ere?li Devlet Hastanesi’ne kütüphane olu?turdu...
05 Mayıs 2013
Y? Sa?ly?y ve Y? Güvenli?i konulu bilgilendirme toplantysy  
Zonguldak’yn Ere?li Ylçesi’nde “Y? Sa?ly?y ve Y? Güvenli?i” konulu bilgilendirme toplantysy düzenlenece?i bildirildi...
17 Nisan 2013
Çanakkale Sava?lary, 1. Dünya Sava?ynyn seyrini de?i?tiren büyük bir destandyr.  
Kdz. Ere?li Ylçe Milli E?itim Müdürü Mehmet Naci KILIÇ, 18 Mart Çanakkale Zaferini ve ?ehitlerini anma günü nedeniyle yazyly bir açyklamada bulundu...
18 Mart 2013
10. Ö?retmen Sempozyumu yaryn gerçekle?ecek  
TED Kdz.Ere?li Koleji tarafyndan geleneksel olarak her yyl düzenlenen, çok sayyda üniversiteden akademisyenin ve bölgedeki ö?retmenlerin katylym sa?lady?y Ö?retmen Sempozyumu bu yyl da -Ö?rencisi ile Ustala?an Ö?retmenler- slogany ile 16 Mart 2013 Cu..
15 Mart 2013
Okullar Çar?amba günü de tatil!  
Kdz. Ere?li kaymakamly?yndan alynan bilgiye göre ilçeye ba?ly ilk ve orta dereceli okullar, 9 Ocak 2013 Çar?amba günü bir gün süre ile tatil edildi. Yo?un kar ya?y?ynyn etkili oldu?u Alaply ve Ere?li’de 8 Ocak Saly günü de tatil edilmi?ti...
08 Ocak 2013
Kdz.Ere?lide okullar 1 gün süreyle tatil  
Kdz. Ere?li’de bugün ba?layan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ya?y?y yüzünden bazy köylere ula?ymda güçlük çekiliyo..
07 Ocak 2013
Yyldyrym Kolejinde Kanuni Rüzgary Esti  
Zonguldak´yn Ere?li Özel Yyldyrym Koleji, Ufuk Turu Seminerleri´ne bir yenisini ekledi...
05 Ocak 2013

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

 
İLGİLENDİĞİN KATEGORİYİ SEÇ
  Gündem
  Yerel Haber
  Eğitim
  Kültür-Sanat
  Yaşam
  Sağlık
  Sivil Toplum
  Belediye
  Siyaset Politika
  İş Dünyası Ekonomi
  Yakın Çevre
  Alışveriş
  Spor
  Erdemirspor
  Türkiye-Dünya
  Seçim 2011
  Yerel Seçim
  Foto Galerili Haberler
  Videolu Haberler
BU AY EN ÇOK OKUNANLAR
 
  SPONSOR
   Uysal Hayatymda Aldy?ym En Anlamly Hediy
   Ba?kan Uysal 1 Yyllyk Hizmetleri Slayt Y
   Kdz. Ere?li Çilek ?enli?i Yçin Geri Sayy
   Ba?kan Uysal Ynceleme Yapty
   Eski Binalar Bir Bir Yykylyyor
  SPONSOR
   Demirta?tan Uysala Ziyaret  
   Belediye Ba?kanlary Mazbatalaryny Aldy  
   Ere?lide 3 Muhtarlyk El De?i?tirdi  
   Maden Oca?ynda Patlama  
   Kandilli Gülüç Ormanly Mazbatalaryny Aly  
  SPONSOR
   OSBye cami temeli atyldy
   Y?TE TSO MECLYSYNE ADAYLAR
   Oy verme i?lemi sürüyor
   TSO Seçimlerinden kare kare
   Bu ekip, vizyon ve gücü olan bir ekiptir
  SPONSOR
   Oturarak Voleybol Takymy
   ZES Kayna?ma Gecesi Düzenledi
   Zonguldak Ere?li Spor Rotayy Belirledi
   Kdz Ere?li Belediyespor 2 Galibiyet 1 Ma
   ZES Son Gün 4 Takviye Daha Yapty
  fazlakilo.com
   Bo?az A?rylarynyn Sebebi Ba?ka Olabilir
   Fazla Su Yçmenin Zararlary Da Var
   Kantinlerde Sebze Meyve Dy?yndakiler Yas
   Gerçekte Ne Kadar Uykuya Yhtiyacynyz Var
   Orucun faydalaryny bayramda yok etmeyin
  SPONSOR
   Okullar Tatil Edildi
   Erdemir 15 Okulu Teknolojik E?itim Mater
   Ybrahim Yzmirlio?lu Kimdir
   E?itim Dede Ybrahim Yzmirlio?lu Vefat Et
   Özel Okula Gitmek Artyk Daha Kolay
SPONSOR
   Karde? ?ehir Protokolü Ymzalandy
   Payla?an Gönüller Projesine Start V
   Gençlik Merkezinden Anlamly Proje
   Güne? Tutulmasy Ne Zaman Ba?layacak
   420 Köy Yolu Kapaly
   Hiç Tanymady?ynyz Bir ?irketten Tel
   Beklenen Kar Ba?lady Ylk Tatil Habe
   Mevlana Ere?lide de muhte?em bir ge
   Bitmeyen Roman film ekibi Ba?kan Uy
SPONSOR
   SA?LIK MÜDÜRLÜ?ÜNDE YANGIN TATBYKATI
   Alman Çiftin Öldürülmesi Yle Ylgili 1 Ki
   Tatilleri Zehir Oldu
   Düzcede Ylçelere Göre Oy Da?ylymy
   Korku Tüneli Gibi Merdiven Mahalleyi Ted
  SPONSOR
   SSK Emeklilik Ya?ynyzy Hesap
   Erdemir Grubu 50. Yylyna Ba?
   2 Yeni Anket 2 Farkly Sonuç
   Gerekirse Facebook ve Youtub
   15 ?ubat Sabahy 600 Bin ?irk
 
 EN ÇOK OKUNANLAR
 
7 yıldır Ereğli'nin firmalarına en hızlı şekilde erişilmesini sağlıyoruz... .
Arama motorlarında arandığınızda ilk sırada çıkmak istiyor ve
güncel bilgilerinizin 7/24 erişilebilir olmasını istiyorsanız..
                 
  + Haber
+ Konaklama + Gazete Manşetleri
  ereglideyasam.com internet adresinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan kullanıcı yorumları yorum yapan kişinin şahsi düşünceleridir ve ereglideyasam.com sorumluluğunda değildir..
ereglideyasam.com bir Aykut ATES Creative Studio projesidir. @ 2009    
  + Sinema
+ Kdz.Ereğli'yi Keşfet
+ Nöbetçi Eczane
 
  + Etkinlik
Foto Galeri
+ Ulaşım
  + Yeme İçme
+ Rehber
+ MekanPlus  
    + Haftasonu Sohbetleri + Günün Özeti