FİRMA KAYIT
.
   
Uysal Hayatymda Aldy?ym En Anlamly Hediye
2 Nisan Dünya Otizm Farkyndalyk Günü’ dolayysyyla Karadeniz Ere?li Atatürk Anyty Önü’nde düzenlen etkinli?e e?i Sevim Uysal ile birlikte katylan Belediye Ba?kany Hüseyin Uysal, belediye olarak otistik çocuklar ile ailelerinin her zaman yanynda olduklaryny söyledi.
02 Nisan 2015
Ba?kan Uysal 1 Yyllyk Hizmetleri Slayt Yle Anlatty
02 Nisan 2015
Kdz. Ere?li Çilek ?enli?i Yçin Geri Sayym Ba?lady
27 Mart 2015
Ba?kan Uysal Ynceleme Yapty
25 Mart 2015
Eski Binalar Bir Bir Yykylyyor
24 Mart 2015
Huzurevi Ya?lylaryndan Ba?kan Uysala Sevgi
24 Mart 2015
Gençlik ve Engelli Koordinasyon Merkezinin Tanytymy Yapyldy
24 Mart 2015
1. sayfadaki haberler...
Uysal Hayatymda Aldy?ym En Anlamly Hediye  
2 Nisan Dünya Otizm Farkyndalyk Günü’ dolayysyyla Karadeniz Ere?li Atatürk Anyty Önü’nde düzenlen etkinli?e e?i Sevim Uysal ile birlikte katylan Belediye Ba?kany Hüseyin Uysal, belediye olarak otistik çocuklar ile ailelerinin her zaman yanynda oldukl..
02 Nisan 2015
Ba?kan Uysal 1 Yyllyk Hizmetleri Slayt Yle Anlatty  
Atatürk Kültür Merkezi Nikâh Salonu’nda gerçekle?en Karadeniz Ere?li Belediyesi Nisan ayy Meclis Toplantysynyn ikinci oturumu öncesi, CHP grubunun 1 yyllyk faaliyet raporuna yapty?y ele?tirileri slâyt gösterisi ile cevaplayan Belediye Ba?kany Hüseyin..
02 Nisan 2015
Kdz. Ere?li Çilek ?enli?i Yçin Geri Sayym Ba?lady  
29-30-31 Mayys 2015 tarihinde gerçekle?tirilmesi planlanan Uluslararasy Karadeniz Ere?li Osmanly Çile?i Kültür ve Sanat ?enli?i öncesi Kdz. Ere?li Belediye Ba?kan Yardymcysy Nazym Erdo?an ba?kanly?ynda Atatürk Kültür Merkezi Nikâh Salonu’nda(AKM) ilç..
27 Mart 2015
Ba?kan Uysal Ynceleme Yapty  
Kdz. Ere?li Belediye Ba?kany Hüseyin Uysal, hafta sonu halk ile bir araya gelip sorunlary dinledi?i Da?lar, Bölücek ve Hamzafakyhly mahallelerine bu kez daire müdürleriyle birlikte çykarma yapty...
25 Mart 2015
Eski Binalar Bir Bir Yykylyyor  
Mülkiyeti Kdz. Ere?li Belediyesi’ne ait olan eski bir bina, tehlike yaratty?y gerekçesiyle Belediye Fen Y?leri Müdürlü?ü ekipleri tarafyndan yykyldy. ..
24 Mart 2015
Huzurevi Ya?lylaryndan Ba?kan Uysala Sevgi  
Kdz. Ere?li Belediye Ba?kany Hüseyin Uysal, ‘18-24 Mart Ya?lylara Saygy Haftasy’ dolayysyyla Kasym ayynda Karadeniz Ere?li Yzmirlio?lu Huzurevi’nden Devrek’e geçici olarak giden ve Devrek Huzurevinde kalan ya?lylary ziyaret ederek hayyr dualaryny ald..
24 Mart 2015
Gençlik ve Engelli Koordinasyon Merkezinin Tanytymy Yapyldy  
Kdz. Ere?li Belediyesi Sosyal Yardym Y?leri Müdürlü?ü bünyesindeki Gençlik ve Engelli Koordinasyon Merkezi’ni hizmete açty. Söz konusu merkezde görme engelliler için bilgisayardan tutunda, sinema salonu, bilardo ve masa tenisi, dinlenme ve oyun odala..
24 Mart 2015
Ba?kan Uysaldan Ya?lyya Saygy ve ?efkat Eli  
‘18-24 Mart Ya?lylara Saygy Haftasy’ kapsamynda, yalnyz ya?ayan ya?lylaryn evlerine çat kapy giderek haftalaryny kutlayan Belediye Ba?kany Hüseyin Uysal, ya?lylarla kahvalty yapyp, sohbet etti. ..
19 Mart 2015
ÖSYM 2015 YGS Synav Sonuçlaryny Açyklady  
Üniversite adaylary için heyecanly bekleyi? sona erdi. ÖSYM 15 Mart 2015 tarihinde yapylan YGS synav sonuçlaryny az önce açyklady. YGS synav sonuçlary ÖSYM´nin internet sitesi üzerinden eri?imde. Y?te ÖSYM´nin YGS synav sonuçlary ile ilgi..
19 Mart 2015
Erdemir Ere?liyi Ye?illendirmeye Devam Ediyor  
Çevre koruma anlayy?yny tüm i? süreçleriyle bütünle?tiren, çevre performansyny sürekli iyile?tirerek gelecek ku?aklara ya?anabilir bir dünya byrakmak için çaly?an Erdemir, Ere?li’de biyoçe?itlili?i korumak ve artyrmak için Ba?lyk kapy çyky?y ile Gülü..
18 Mart 2015
Zonguldakly Ba?lamacylardan Çanakkale 100. Yyl Özel Klibi  
Kdz. Ere?lide 100 ki?iden olu?an ba?lamacylar grubu Çanakkkale Zaferinin 100. yyly nedeniyle bazy görüntüleri Çanakkalede çekilen özel bir klip hazyrlady...
18 Mart 2015
Çanakkale Zaferi Anma Programy  
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100.yylynda Karadeniz Ere?li Belediyesi ve Ere?li Musiki Derne?i i?birli?i ile anma programy düzenlendi. ..
17 Mart 2015
Ere?li Belediyesi Ytfaiyesi Tatbikatta Tam Not Aldy  
Kdz. Ere?li Belediyesi Ytfaiye Müdürlü?ü, Devrek Belediyesi Ytfaiye Müdürlü?ü ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) ekipleri ile birlikte 12-14 Mart 2015 tarihleri arasy Çayköy Milli Egemenlik Parky’nda 3 günlük kamp gerçekle?tirildi. ..
16 Mart 2015
Kdz Ere?lide Romanlar Gecesi  
Baty Karadeniz Romanlar Derne?i bir Ere?li’de bir gece yapty. Gecede konu?an Ba?kan Uysal, Ere?li’de Romanlaryn asla ikinci synyf vatanda? muamelesi görmeyece?ini belirtti...
16 Mart 2015
Ba?kan Uysal Hafta Sonunu De?erlendirdi  
Kdz. Ere?li Belediye Ba?kany Hüseyin Uysal hafta sonu da çaly?malaryna devam etti...
16 Mart 2015
Ba?kan Uysal Typ Bayramyny Kutlady  
Kdz. Ere?li Belediye Ba?kany Opr.Dr. Hüseyin Uysal, 14 Mart Typ Bayramy nedeniyle bir mesaj yayymlady. ..
14 Mart 2015
Kdz.Ere?li Rotaract Kulübünden Kermese Davet  
Kdz. Ere?li Rotaract Kulübü´nden yapylan yazyly açyklamada Cumartesi günü Da?lyca Köyü Ylkokulu Ö?rencileri Yararyna bir kermes düzenlenece?i belirtildi...
13 Mart 2015
Ystiklal Mar?ynyn Kabulu ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü  
Ystiklal Mar?ymyz bundan tam 94 yyl önce kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy tarafyndan kaleme alynan Ystiklal Mar?ymyz, 12 Mart 1921´de TBMM´de kabul edildi....
12 Mart 2015
Osmanly Çile?i Tescilleniyor  
Kdz. Ere?li Belediyesi Osmanly Çile?inin, Kdz. Ere?li Belediyesi adyna tescili için çaly?ma ba?latty. Proje kapsamynda Osmanly Çile?ini gerek meyve, gerekse fide olarak belediyeye ait Delihakky Mevkii’nde bulunan 2 dönüm arazi üzerinde yeti?tirmeyi p..
11 Mart 2015
Çakyr Vergi Dairesi Yn?aaty Hyzla Ylerliyor  
AK Parti Kdz. Ere?li Ylçe Ba?kany M. Fatih Çakyr, Kdz. Ere?li Cumhuriyet Ba?savcysy Mesut Konuk ile Kdz. Ere?li Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce’yi makamlarynda ziyaret etti...
10 Mart 2015

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590 

 
İLGİLENDİĞİN KATEGORİYİ SEÇ
  Gündem
  Yerel Haber
  Eğitim
  Kültür-Sanat
  Yaşam
  Sağlık
  Sivil Toplum
  Belediye
  Siyaset Politika
  İş Dünyası Ekonomi
  Yakın Çevre
  Alışveriş
  Spor
  Erdemirspor
  Türkiye-Dünya
  Seçim 2011
  Yerel Seçim
  Foto Galerili Haberler
  Videolu Haberler
BU AY EN ÇOK OKUNANLAR
 
  SPONSOR
   Uysal Hayatymda Aldy?ym En Anlamly Hediy
   Ba?kan Uysal 1 Yyllyk Hizmetleri Slayt Y
   Kdz. Ere?li Çilek ?enli?i Yçin Geri Sayy
   Ba?kan Uysal Ynceleme Yapty
   Eski Binalar Bir Bir Yykylyyor
  SPONSOR
   Demirta?tan Uysala Ziyaret  
   Belediye Ba?kanlary Mazbatalaryny Aldy  
   Ere?lide 3 Muhtarlyk El De?i?tirdi  
   Maden Oca?ynda Patlama  
   Kandilli Gülüç Ormanly Mazbatalaryny Aly  
  SPONSOR
   OSBye cami temeli atyldy
   Y?TE TSO MECLYSYNE ADAYLAR
   Oy verme i?lemi sürüyor
   TSO Seçimlerinden kare kare
   Bu ekip, vizyon ve gücü olan bir ekiptir
  SPONSOR
   Oturarak Voleybol Takymy
   ZES Kayna?ma Gecesi Düzenledi
   Zonguldak Ere?li Spor Rotayy Belirledi
   Kdz Ere?li Belediyespor 2 Galibiyet 1 Ma
   ZES Son Gün 4 Takviye Daha Yapty
  fazlakilo.com
   Bo?az A?rylarynyn Sebebi Ba?ka Olabilir
   Fazla Su Yçmenin Zararlary Da Var
   Kantinlerde Sebze Meyve Dy?yndakiler Yas
   Gerçekte Ne Kadar Uykuya Yhtiyacynyz Var
   Orucun faydalaryny bayramda yok etmeyin
  SPONSOR
   Okullar Tatil Edildi
   Erdemir 15 Okulu Teknolojik E?itim Mater
   Ybrahim Yzmirlio?lu Kimdir
   E?itim Dede Ybrahim Yzmirlio?lu Vefat Et
   Özel Okula Gitmek Artyk Daha Kolay
SPONSOR
   Karde? ?ehir Protokolü Ymzalandy
   Payla?an Gönüller Projesine Start V
   Gençlik Merkezinden Anlamly Proje
   Güne? Tutulmasy Ne Zaman Ba?layacak
   420 Köy Yolu Kapaly
   Hiç Tanymady?ynyz Bir ?irketten Tel
   Beklenen Kar Ba?lady Ylk Tatil Habe
   Mevlana Ere?lide de muhte?em bir ge
   Bitmeyen Roman film ekibi Ba?kan Uy
SPONSOR
   SA?LIK MÜDÜRLÜ?ÜNDE YANGIN TATBYKATI
   Alman Çiftin Öldürülmesi Yle Ylgili 1 Ki
   Tatilleri Zehir Oldu
   Düzcede Ylçelere Göre Oy Da?ylymy
   Korku Tüneli Gibi Merdiven Mahalleyi Ted
  SPONSOR
   SSK Emeklilik Ya?ynyzy Hesap
   Erdemir Grubu 50. Yylyna Ba?
   2 Yeni Anket 2 Farkly Sonuç
   Gerekirse Facebook ve Youtub
   15 ?ubat Sabahy 600 Bin ?irk
 
 EN ÇOK OKUNANLAR
 
7 yıldır Ereğli'nin firmalarına en hızlı şekilde erişilmesini sağlıyoruz... .
Arama motorlarında arandığınızda ilk sırada çıkmak istiyor ve
güncel bilgilerinizin 7/24 erişilebilir olmasını istiyorsanız..
                 
  + Haber
+ Konaklama + Gazete Manşetleri
  ereglideyasam.com internet adresinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan kullanıcı yorumları yorum yapan kişinin şahsi düşünceleridir ve ereglideyasam.com sorumluluğunda değildir..
ereglideyasam.com bir Aykut ATES Creative Studio projesidir. @ 2009    
  + Sinema
+ Kdz.Ereğli'yi Keşfet
+ Nöbetçi Eczane
 
  + Etkinlik
Foto Galeri
+ Ulaşım
  + Yeme İçme
+ Rehber
+ MekanPlus  
    + Haftasonu Sohbetleri + Günün Özeti