FİRMA KAYIT
.
SSK Emeklilik Ya?ynyzy Hesaplayyn
2 Yeni Anket 2 Farkly Sonuç
Gerekirse Facebook ve Youtubeu Kapatabiliriz
15 ?ubat Sabahy 600 Bin ?irket Kapanabilir
Instagram yn Kaç Kullanycy Var
 
Erdemir Grubu 50. Yylyna Ba?aryyla Giriyor!
11 Şubat 2015
Erdemir Grubu 50. Yylyna Ba?aryyla Giriyor!
2015 yylynda 50. yylyny kutlamaya hazyrlanan Erdemir Grubu, 2014 yylynda sergiledi?i üstün üretim, ihracat ve borsa performansyna ek olarak finansal göstergeleriyle de ba?arysyny kanytlyyor.  
 
Kaynak: Ereglideyasam.com
 
Bu haberi paylaş 
 
Aktif büyüklü?ü 15.9 milyar TL (6.9 milyar dolar) olan ve Avrupa Birli?i ülkeleri içinde 3. büyük demir-çelik üreticisi unvanyna sahip Erdemir Grubu, 2014 yylyny küresel dalgalanmalara ra?men, bir önceki yyla göre yüzde 15 arty?la 1.14 milyar dolar gibi dikkat çekici bir FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) rakamyyla kapatty. Ulusal ve ihracat olmak üzere toplam saty? miktaryny bir önceki yyla göre yüzde 5 yükselten Erdemir Grubu, 5.3 milyar dolarlyk toplam ciroya ula?arak bir ba?ka önemli finansal sonuca imzasyny atty. 2014 yylynda 40 farkly ülkeye ula?an ihracaty ve yurt dy?ynda açty?y ofisleriyle de Türkiye’den do?an “dünya klasynda bir global endüstri markasy” olma hedefine adym adym ilerleyen Erdemir Grubu, 2015 yylyndan itibaren ba?layarak 2019 yylyna kadar olan süreçte ise 1 milyar dolary a?an yeni yatyrymlar yapacak.

Türkiye’nin en büyük sanayi kurulu?laryndan biri olan Erdemir Grubu, geçti?imiz yyl küresel ekonomik dalgalanmalara ra?men ba?aryly ulusal ve ihracat saty?lary sonucu saty? miktarynda yüzde 5 arty?la 5.3 milyar dolarlyk ciro gerçekle?tirdi?ini açyklady. Zorlu rekabet ortamyna ve demir-çelik sektöründeki daralmaya ra?men güçlü finansal sonuçlara imza atan Erdemir Grubu, geçti?imiz yyl ba?aryly yönetim anlayy?y sonucu kârlyly?yny da artyran sayyly endüstri ?irketlerinden biri olmayy ba?ardy. Geçti?imiz yyl “dünya klasynda ?irket” olma yolunda kapsamly bir dönü?üm hareketine ba?layan ve dünyanyn saygyn çelik ara?tyrma ?irketlerinden biri olan World Steel Dynamics (WSD)’in gerçekle?tirdi?i “Dünyanyn En Yyi Çelik Üreticileri” listesine Türkiye’den girmeyi ba?aran tek üretici olan Erdemir Grubu, 2014 yylynda Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karyny ise (FAVÖK) yüzde 15 arty?la 1.14 milyar dolara yükseltti. Erdemir Grubu küresel dalgalanmalara ra?men yatyrymlaryny devam ettirdi ve geçen yyl küresel anlamda hammadde fiyatlarynyn da dü?mesiyle net kâryny yüzde 51 artyrarak, 2014 yylynda 732 milyon dolar net kâr elde etti.

Dünyada ‘?ampiyonlar Ligi’nde!
Erdemir Grubu’nun 2014 yyly performansynyn yany syra gelecek hedef ve projelerinin payla?yldy?y basyn toplantysynda konu?an Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Ba?kany Ali Pandyr, “Erdemir Grubu için 2014 yyly dönü?üm hareketimizin ba?langyç yyly oldu” dedi. “Hedefimiz dünyanyn en iyi çelik üreticileri syralamasynda ilk 3’e girmek” diyen Pandyr, “Erdemir’i sadece üretim ve verimlilik açysyndan synyrly kalmayyp güçlü finansal pozisyonu, ?irket kültürü ve sosyal etki bakymyndan dünya klasynda bir ?irket yapmayy hedefliyoruz. Dünyanyn saygyn çelik ara?tyrma ?irketlerinden biri olan World Steel Dynamics’in (WSD) dünyanyn en iyi çelik üreticileri listesinde en iyi 36 ?irket arasynda 10. syrada yer alyyoruz. Bu listeye Türkiye’den giren tek ?irketiz. Geçen yyl belirledi?imiz ‘Vizyon 2020’ adyny ta?yyan hedef plan çerçevesinde dünya klasynda bir ?irket olma vizyonumuzun tarihini ve yol haritasyny ortaya koyduk. Önümüzdeki 5 yyl içinde dünyanyn en iyilerinden biri olmak için çaly?aca?yz” diye konu?tu. Pandyr, 6 farkly ?irketini tek bir çaty altynda toplayan Erdemir Grubu, “Tek Hedef, Tek Yürek, Çelikten Gelecek” sloganyyla harekete geçtiklerini ifade etti.

Topraktan gelen cevheri milli servet yapyyoruz
?irket olarak hedeflere ula?mada en önemli destek noktasyny yeni yatyrymlaryn olu?turaca?yna i?aret eden Pandyr, bu konuda ?u bilgileri verdi: “Sadece 2014 yylynda 160 milyon dolardan fazla, 2010 yylyndan bu yana ise 1 milyar dolardan fazla yatyrym yaptyk. Erdemir Grubu olarak yüksek tutarlarda, ihtiyaca göre ölçülü yatyrym yapyyoruz. Gerek üretim arty?y gerekse finansal ba?arysy sayesinde tüm payda?lary için de?er yaratan Erdemir Grubu topraktan gelen cevherden yassy çelik üreten ilk ve tek entegre tesise sahiptir. Erdemir Grubu, bir nevi topra?y milli servete dönü?türen ulusal bir de?erdir” dedi.
Erdemir Grubu için yatyrymlaryn 4 kaleme ayryldy?yny ve bunlaryn yenileme, çevre, enerjinin geri dönü?ümü ve kapasite artyrymy-ürün çe?itlili?i olarak gruplandyryldy?yny belirten Ali Pandyr, “Bizim için basit görünen bakymlar bile çok yüksek yatyrym ihtiyacy gerektiriyor. Örne?in bir yüksek fyryn yenilemesi 100 milyon dolary bulurken, bir fyrynyn sadece tu?lalarynyn de?i?mesi bile 30 milyon dolara yakla?an bir yatyrym gerektirebiliyor. Erdemir Grubu olarak, 2015 yylynda 500 milyon dolara yakyn yatyrym yapaca?yz. Bu yatyrym tutary, 2019 yylyna kadar olan süreçte 1 milyar dolary a?acak” dedi. 
Haberin devamı...
1 | 2  | 3
 
 


  GÜNÜN ÖZETİ
Hizmetlerimiz Dünyaya Arma?an Olsun Diyerek Ba?ladylar
Ba?kan Uysaldan Esnafa Te?ekkür
Belediyeden 3 Bin 500 Yhtiyaç Sahibine Gyda Kolisi
Murat Boz Ba?kan Uysaly Ziyaret Etti
Ferhat Göçer ?enlik Finalini Binlerce Seyirciyle Yapty
Pikni?e Katylym Büyük Oldu
Hayranlary Tazeo?lunun ?iirleri Yle Duygulandy
Yelkenciler Merakla Yzlendi
Ere?lide Nefes Kesen Tatbikat
Gökyüzü Uçurtmalarla ?enlendi
Çilek ?enlikleri Ba?lyyor
Engelliler Pikni?i Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Ba?kan Uysalyn Söz Verdi?i O Köprü Yapyldy
Ere?li Gençlik ve Koordinasyon Merkezi Açyldy
Belediye Zabytasyndan Annelere Güllü Kutlama


 
 
BU AY EN ÇOK OKUNAN HABERLER

 
7 yıldır Ereğli'nin firmalarına en hızlı şekilde erişilmesini sağlıyoruz... .
Arama motorlarında arandığınızda ilk sırada çıkmak istiyor ve
güncel bilgilerinizin 7/24 erişilebilir olmasını istiyorsanız..
                 
  + Haber
+ Konaklama + Gazete Manşetleri
  ereglideyasam.com internet adresinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan kullanıcı yorumları yorum yapan kişinin şahsi düşünceleridir ve ereglideyasam.com sorumluluğunda değildir..
ereglideyasam.com bir Aykut ATES Creative Studio projesidir. @ 2009    
  + Sinema
+ Kdz.Ereğli'yi Keşfet
+ Nöbetçi Eczane
 
  + Etkinlik
Foto Galeri
+ Ulaşım
  + Yeme İçme
+ Rehber
+ MekanPlus  
    + Haftasonu Sohbetleri + Günün Özeti