FİRMA KAYIT
.
Fazla Su Yçmenin Zararlary Da Var
Kantinlerde Sebze Meyve Dy?yndakiler Yasaklansyn
Gerçekte Ne Kadar Uykuya Yhtiyacynyz Var
Orucun faydalaryny bayramda yok etmeyin
Ramazanda A?yz Kokusuna Dikkat
 
Bo?az A?rylarynyn Sebebi Ba?ka Olabilir
03 Mart 2015
Bo?az A?rylarynyn Sebebi Ba?ka Olabilir
Kulak Burun Bo?az Hastalyklary Uzmany Op. Dr. Gökhan Güvener, virüs enfeksiyonunun bulgusu olan bo?az a?rysynyn, ki?inin ya?am konforunu bozarak büyük sykyntylara yol açty?yny belirtti.  
 
Kaynak: milliyet.com.tr
 
Bu haberi paylaş 
 
Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kulak Burun Bo?az Hastalyklary Uzmany Op. Dr. Gökhan Güvener, “Bo?az A?rysy birçok rahatsyzly?yn belirtisi olarak ortaya çykabilir. Bo?azda yanma ve hassasiyet olarak da ifade edilen ve yutkunmakla ?iddetlenen bu ?ikayetin en syk sebebi enfeksiyonlardyr. Enfeksiyonlar ço?unlukla virüs kökenlidir. (So?uk algynly?y, grip ve enfeksiyoz mononükleoz virüsleri gibi) Yine kyzamyk, suçiçe?i gibi virüs hastalyklarynyn da döküntülerin yany syra, bo?az a?rysy yapabilecekleri unutulmamalydyr.” diye ifade etti.

Daha nadir olarak bakteri kökenli enfeksiyonlaryn bo?az a?rysyna yol açty?yny ifade eden Op. Dr. Gökhan Güvener, “Bunlaryn arasynda da özellikle bademcik iltihaplarynda streptokoklar öne çykar. Ayryca a?ylamayla büyük oranda sykly?y azalmy? olan difteri ve bo?maca bakterileri de sebepler arasynda sayylabilir. Virüs enfeksiyonlarynyn spesifik bir tedavisi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu durumda tedavi semptomlaryn giderilmesine yöneliktir. Dinlenme, bol syvy alymy, a?ry kesiciler; burun tykanykly?y, geniz akyntysy gibi ek bulgular varsa buna yönelik tedaviler kullanylabilir. Virüs kökenli enfeksiyonlaryn ola?an seyrinde, ba?y?yklyk sisteminin etkisiyle bulgularda hafifleme ve yakla?yk bir haftalyk sürede tam düzelme beklenir. Bo?az enfeksiyonlary daha nadir görülmelerine ra?men daha a?yr seyreden, özellikle çocuklarda komplikasyon olu?turabilecek durumlardyr.

Bu durumda yine destekleyici tedavinin yany syra uygun antibiyotikler de tedavide yer almalydyr. Bakteri ve virüs kökenli enfeksiyonlary ayyrmada kesin kriterler olmamakla birlikte, antibiyotik kullanymyna karar verirken bu ayrymy yapabilmek önemlidir. Bakteriyel enfeksiyonlarda bo?az a?rysy ve yutma güçlü?ü çok daha ?iddetli ve uzun sürelidir. Genel durum daha belirgin olarak bozulmu?tur, ate? genellikle 38.3 derecenin üzerinde ve dirençlidir. Bo?azdaki muayene bulgulary (kyzaryklyk, mukoza düzensizli?i, farenks bantlarynda ?i?lik gibi) daha belirgindir. E?er bademcikler tutulduysa ?i?menin yany syra üzerlerinde beyaz iltihabi döküntüler görülebilir. Boyun lenf bezlerinde a?ryly büyümeler görülebilir. Bakteriyel bo?az a?rylarynda; hap?yryk, öksürük, burun akyntysy gibi di?er bulgular daha siliktir veya hiç yoktur.

Doktorun uygulayaca?y çe?itli kan tetkikleri, hyzly streptokok testi ve bo?az kültürü gibi testler de antibiyotik karary vermede yardymcy olur. A?rysynyn daha nadir görülmekle birlikte enfeksiyon dy?y sebepleri de olabilir. Alerjiler, sa?lykly burun solunumu olmamasy ve a?yzdan nefes almaya ba?ly bo?az kurulu?u, kirli havaya ve sigaraya maruz kalmanyn yol açty?y kronik tahri?, a?yry ba?yrma ve sesin kötü kullanymyna ba?ly gyrtlak ve adale a?rylary, reflüye ba?ly a?rylar ve bazy tümörler bu sebepler arasynda sayylabilir. Genel olarak bir-iki haftadan uzun süren bo?az a?rylarynda, olasy di?er sebeplerin saptanmasy için doktor muayenesi önerilmektedir” diye konu?tu. 


 
 


  GÜNÜN ÖZETİ
Hizmetlerimiz Dünyaya Arma?an Olsun Diyerek Ba?ladylar
Ba?kan Uysaldan Esnafa Te?ekkür
Belediyeden 3 Bin 500 Yhtiyaç Sahibine Gyda Kolisi
Murat Boz Ba?kan Uysaly Ziyaret Etti
Ferhat Göçer ?enlik Finalini Binlerce Seyirciyle Yapty
Pikni?e Katylym Büyük Oldu
Hayranlary Tazeo?lunun ?iirleri Yle Duygulandy
Yelkenciler Merakla Yzlendi
Ere?lide Nefes Kesen Tatbikat
Gökyüzü Uçurtmalarla ?enlendi
Çilek ?enlikleri Ba?lyyor
Engelliler Pikni?i Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Ba?kan Uysalyn Söz Verdi?i O Köprü Yapyldy
Ere?li Gençlik ve Koordinasyon Merkezi Açyldy
Belediye Zabytasyndan Annelere Güllü Kutlama


 
 
BU AY EN ÇOK OKUNAN HABERLER

 
7 yıldır Ereğli'nin firmalarına en hızlı şekilde erişilmesini sağlıyoruz... .
Arama motorlarında arandığınızda ilk sırada çıkmak istiyor ve
güncel bilgilerinizin 7/24 erişilebilir olmasını istiyorsanız..
                 
  + Haber
+ Konaklama + Gazete Manşetleri
  ereglideyasam.com internet adresinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan kullanıcı yorumları yorum yapan kişinin şahsi düşünceleridir ve ereglideyasam.com sorumluluğunda değildir..
ereglideyasam.com bir Aykut ATES Creative Studio projesidir. @ 2009    
  + Sinema
+ Kdz.Ereğli'yi Keşfet
+ Nöbetçi Eczane
 
  + Etkinlik
Foto Galeri
+ Ulaşım
  + Yeme İçme
+ Rehber
+ MekanPlus  
    + Haftasonu Sohbetleri + Günün Özeti